PRO ARTE VIVENDI e.V.

je společnost německých a českých umělců a přátel umění. 

Klade si za úkol výměnu a čilou komunikaci na poli umění, kultury a ekonomiky.

PRO ARTE VIVENDI byla založena v říjnu 1997 v Berlíně.

V lednu 2000 následovalo založení stejnojmenné společnosti v Mariánských Lázních.

 

Cílem našich projektů je demonstrace a využítí síly umění, jako komunikačního prostředku, k srůstání sjednocených evropských národů. 

Výstavy a kulturní akce obou zemí mají za úkol představit veřejnosti současné umění - jak české, tak německé. 

Významným činitelem jsou několikadenní setkání umělců, které podporují snahy v odbourání politických bariér.

 

V posledních letech jsou naše projekty zaštítěny velvyslanectvím České republiky v Berlíně a velvyslanectvím Spolkové republiky Německa v Praze. Kromě toho jsou podporovány Německo-Českým Fondem budoucnosti a česko-německou parlamentární skupinou Německého parlamentu. Díky podpoře partnerů, vycházejících ze všech směrů společenského života, má PRO ARTE VIVENDI možnost uskutečňovat mnohé kulturní projekty a setkání na polích kulturního soužití.

 

Aktivity a podporované projekty jsou pro sponzory a podpořitele veřejně k nahlédnutí v transparentní databázy Berlínského senátu -  Registrier-Nr.: Vr-018057.

 

Zvláštní hodnotu přikládáme podpoře inkluzivních projektů. 

Naše společnost získala od Berlínského senátu transparentní logo.